Coroczna rekrutacja odbywa się od początku kwietnia do końca lipca. Aby zapisać dziecko do Polskiej Szkoły w Killarney, należy wypełnić online formularz zgłoszeniowy.

Każde zgłoszenie zostanie rozpatrzone w ciągu pięciu dni roboczych, a informacja zwrotna odesłana pocztą elektroniczną na adres email wskazany w formularzu. Rodzice lub opiekunowie zapisujący dziecko do szkoły, są zobowiązani do zapoznania się regulaminem szkoły i jej założeniami.

Aby zapisać się na zajęcia maturalne należy wypełnić online matura formularz zgłoszeniowy
Każe zgłoszenie zostanie rozpatrzone w ciągu pięciu dni roboczych, a informacja zwrotna odesłana pocztą elektroniczną na adress email wskazany w formularzu.

W celu zapisania się na lekcje w systemie online prosimy o kontact mailowy: polskaszkolawkillarney@gmail.com

Serdecznie zapraszamy do Polskiej Szkoły w Killarney!© Polska Szkoła w Killarney 2010-2024