Organizacja szkoły
Polska Szkoła w Killarney jest zarejestrowana w bazie danych Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą  pod numerem 7304 i realizuje podstawę programową dla szkół polonijnych, przygotowaną w 2020 roku przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Podstawa programowa zawiera treści dotyczące nauczania języka, literatury, geografii, historii i kultury Polski. Stanowi przewodnik po tym, co powinien umieć uczeń szkoły polonijnej na danym etapie kształcenia: wczesnoszkolnym, podstawowym i licealnym. Treść podstawy programowej znajduje się tu ⇒


© Polska Szkoła w Killarney 2010-2024