O nas

Wszyscy nauczyciele w Polskiej Szkole w Killarney mają wykształcenie magisterskie oraz przygotowanie pedagogiczne uzyskane na uczelniach w Polsce. Ponadto na bieżąco podnoszą swoje kwalifikacje na rozmaitych kursach na terenie Irlandii.

 

...

ANETA TRUCHAN
dyrektor Polskiej Szkoły w Killarney
polonistka

 

Wykształcenie:
FILOLOGIA POLSKA – Uniwerytet Jagilelloński, specjalność nauczucielska, tytuł magistra
EARLY CHILDHOOD EDUCATION - Saint Nicholas Montessori College Ireland: Higher Diploma in Arts in Early Childhood Education, HETAC level 8
AUTISM SPECTRUM DISORDER – Training with Brothers of Charity Southern Services


Kursy i szkolenia:
- „Skuteczne przygotowywanie uczniów do egzaminu maturalnego”; Centrum Doskonalenia Nauczycieli „Edukator”
- „Kurs wychowawców – opiekunów na placówkach wypoczynku dzieci i młodzieży”; Gaudeamus Kraków
- „Teatr Zaangażowany Społecznie” warsztaty; Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne Teatr Grodzki
- „ Diagnoza psychologiczno- pedagogiczna oraz właściwa interpretacja zaleceń zawartych w opiniach i orzeczeniach wydawanych przez Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczne”; Ośrodek Rozwoju Edukacji
- „Kurs szybkiego czytania oraz technik skutecznego uczenia się”, Krakowska Nowa Szkoła
- „Przepisy i sposoby przeprowadzania egzaminu maturalnego”; Centrum Doskonalenia Nauczycieli „Edukator”
- „Practical Safety Advice & Training”; Saint Nicholas Montessori College Ireland
- “Child Protection Course”; Saint Nicholas Montessori College Ireland
- "Warsztaty o dwujęzyczności z prof. Anną Dąbrowską" SPK Waterford
- "Dwujęzyczność w teorii i praktyce"; Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia "Wspólnota Polska"
- "Wady wymowy u dzieci dwujęzycznych"; Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli  Stowarzyszenia "Wspólnota Polska"
-"Gry edukacyjne"; Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia "Wspólnota Polska"
- "Lamh Course"; Communication Augumentation Sign System 
- "Tożsamość dzieci dwujęzycznych"; Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia "Wspólnota Polska"
- "Literatura dziecięca w szkole polonijnej"; Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia "Wspólnota Polska"
- "Jak zdalnie uczyć w polonijnych placówkach oświatowych?" Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą

 

polska szkoła w Killarney - nasza kadra nauczycielska

MARIOLA WAŃCZYK
polonistka
 

Wykształcenie
FIlOLOGIA POLSKA- Uniwersytet Rzeszowski, studia wyższe magisterskie, specjalność nauczycielska
Nauczanie jezyka polskiego w zreformowanej szkole - studia podyplomowe , Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
NAUCZANIE JĘZYKA POLSKIEGO I KULTURY POLSKIEJ JAKO DRUGICH / OBCYCH - Polski Uniwersytet na Obczyźnie w Londynie i Uniwersytet Jagielloński


Kursy i szkolenia:
- Kurs na egzaminatora maturalnego - Centrum Doskonalenia Nauczycieli Edukator 

 

polska szkoła w Killarney - nasza kadra nauczycielska

SYLWIA SKOWYRA - SZULC
polonistka, historyk
 

Wykształcenie
FILOLOGIA POLSKA, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, specjalność nauczycielska język polski z historią, licencjat
FILOLOGIA POLSKA, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, specjalność nauczycielska oraz teatrologiczno-filmoznawcza, tytuł magistra


Kursy i szkolenia:
- „Skuteczne sposoby zachęcania uczniów do czytania”; Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Narodowa Strategia Spójności;
- Cykl szkoleń: „Jak budować poczucie własnej wartości wśród nauczycieli i uczniów?”; „Sposoby prezentacji wyników egzaminów zewnętrznych w promocji szkoły”; „Wykorzystanie programów komputerowych w skutecznym promowaniu szkoły”; „Jak skutecznie motywować?”; „Współpraca z rodzicami w celu promowania edukacji szkoły”; „Zapoznanie z istotą promowania edukacji szkoły”; Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Narodowa Strategia Spójności;
- „Jak rozwijać świadomość i sprawność językową uczniów? Matura 2015 z języka polskiego”; Wydawnictwo Nowa Era;
- „Marketing Szkoły”; Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej;

 

polska szkoła w Killarney - nasza kadra nauczycielska

AMELIA MAJOCH
nauczanie początkowe

Wykształcenie
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu, edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, tytuł magistra
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu, edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, licencjat


Kursy i szkolenia:
- “Nauczanie języka polskiego jako obcego” Program : pięć sprawności językowych: czytanie i pisanie, mówienie, rozumienie, słuchanie i ich nauczania na trzech poziomach językowych: A1, A2, B1. Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia “Wspólnota Polska”.
- “Radzenie sobie z trudnymi zachowaniami uczniów” Podkrakowskie Centrum Rozwoju Edukacji i Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie.
- Projekt muzyczny “Wysoka kultura w środowisku wiejskim” w Europejskim Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach, Koło Naukowe “Wspomaganie Rozwoju Dziecka” działające w Instytucie Pedagogicznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu.

 

polska szkoła w Killarney - nasza kadra nauczycielska

EWA OŚLIZŁO
nauczanie początkowe

Wykształcenie
2004-2006 Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach, kierunek Filologia, lingwistyka języka angielskiego
2000-2003 Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych, kierunek filologia angielska
2019 Special Needs Assistant’ level 6


Kursy i szkolenia:
- 23/11/2006 ‘What to do to make our students benefit from the English lessons?’
- 17/12/2004 ‘Emisja głosu czyli jak operować głosem jako narzędziem pracy’
- 08/11/2006 warsztaty szkoleniowe ‘eTwinning Programu eLearning’
- 10/09/2006 ‘Procedury wewnętrzne w systemie zapewniania jakości pracy szkół’
- 20/11/2006 ‘Kreowanie wizerunku szkoły w środowisku lokalnym i w regionie’
- 29/09/2006 ‘Tworzenie przez nauczycieli własnych programów nauczania’
- 29/12/1999 ‘Rozwijanie praktycznych umiejętności wychowawczych i opracowanie programów wychowawczych kształcących pożądane postawy dziecka’
- 05/12/2006 ‘Realizacja przedsięwzięcia w Programie Zielony Certyfikat’
- ‘Child protection Course’
- ‘Introduction to Children First’
- ‘Raindows Ireland Facilitator Training’ Supporting children with bereavement and parental separation
- ASIAM teach me as I am, autism awareness for early years education

 

polska szkoła w Killarney - nasza kadra nauczycielska

MARZENA GUZIKOWSKA
nauczanie początkowe

Wykształcenie
Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji w Poznaniu,
specjalność : Zintegrowana Edukacja Przedszkolna i Wczesnoszkolna , tytuł : magister

Kursy i szkolenia:
OLIGOFRENOPEDAGOGIKA - Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli BEHAVIOUR Poznań
TERAPIA PEDAGOGICZNA - Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli BEHAVIOUR Poznań
- "Metody terapeutyczne w procesie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole"
Doskonalenie Zawodowe Nauczycieli USŁUGI EDUKACYJNE Jadwiga Pytlarczyk ,
- "Propozycje metod pracy z uczniami o różnych potrzebach edukacyjnych"
ODN - Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu ,
- "Jak efektywnie uczyć"
ODN - Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu,
- "Nauka szybkiego czytania"
Doskonalenie Zawodowe Nauczycieli USŁUGI EDUKACYJNE Jadwiga Pytlarczyk ,
- "Dziecko w cyberprzestrzeni – modelowanie relacji dziecko-multimedia"
prof. nadzw. dr hab. Mariusz Jędrzejko MAZOWIECKIE CENTRUM PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ
- "Cyberagresja - profilaktyka na poziomie szkoły"
prof. nadzw. dr hab. Mariusz Jędrzejko MAZOWIECKIE CENTRUM PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ
- "Mediator – ważna rola nauczyciela w rozmowach z rodzicami i uczniami"
Zespół poradni psychologiczno-pedagogicznej w Szamotułach
- "Kierownik i opiekun wycieczek szkolnych"
ODN - Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu ,
- "Podstawy tworzenia ruchu i choreografii"
Szkoła Tańca Romy Jakubowskiej w Poznaniu

 

polska szkoła w Killarney - nasza kadra nauczycielska

ALEKSANDRA KUPIEC
Pracowała w Polskiej Szkole w Killarney w latach 2015-2019© Polska Szkoła w Killarney 2010-2020