Aktualności
15 lis 2017

Zgodnie z wejściem w życie ustawy z dnia 15 grudnia 2016 roku uczniowie szkół polonijnych będą uprawnieni do ulgowych przejazdów w Polsce środkami publicznego transportu zbiorowego.  

Aby złożyć wniosek o wydanie legitymacji ucznia za pośrednictwem Polskiej Szkoły w Killarney należy: 

       1. Wydrukować i wypełnić wniosek o wydanie legitymacji: formularz na dole strony
       2. Przynieść wypełniony i podpisany wniosek do szkoły, najpóźniej do 18 listopada 2017 roku i przekazać jednemu z nauczycieli 
       3. Szkoła potwierdzi pobieranie nauki przez ucznia i skieruje dokumenty do konsulatu.
       4. Legitymacje będą gotowe do odbioru w grudniu u dyrekcji szkoły. 


Kilka wyjaśnień:

  • legitymacje wydane w czerwcu 2017 roku są nadal ważne
  • zdjęcia nie są potrzebne - legitymacja będzie ważna tylko z innym dokumentem potwierdzającym tożsamość ucznia np. dowodem osobistym lub paszportem. Uczniowie, którzy posiadają irlandzki paszport, wypełniając wniosek w rubryce "obywatelstwo" muszą wpisać "irlandzkie". 
  • legitymacje są wydawane jedynie uczniom uczęszczającym do polskich szkół 
  • wiek uczniów uprawnionych do posiadania legitymacji: od 6 do 18 roku życia
  • ulgi dla uczniów posiadających ważną legitymację wynoszą:  37% - przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w pociągach osobowych, pospiesznych i ekspresowych, na podstawie biletów jednorazowych oraz   49% - przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w pociągach osobowych i pospiesznych oraz środkami publicznego transportu autobusowego w komunikacji zwykłej i przyspieszonej, na podstawie biletów imiennych miesięcznych.


© Polska Szkoła w Killarney 2010-2020