Aktualności
11 lis 2016
nauczyciele zapraszają cię do udziału w konkursie
 „KARTKA BOŻONARODZENIOWA – PODZIEL SIĘ RADOŚCIĄ”
 kartki te zostaną przesłane do szpitali dziecięcych w Polsce
 
Regulamin konkursu:
 1. Konkurs rozpoczyna się  12.11.2016 roku i trwa do 3.12.2016 roku.
 2. W konkursie mogą brać udział wszystkie dzieci uczęszczające do Polskiej Szkoły.
 3. Temat pracy: „Kartka bożonarodzeniowa - podziel się radością”
 4.  Wymagania konkursowe:
 • Wykonanie kartki bożonarodzeniowej dowolną techniką plastyczną
 • Napisanie na niej (tylko po polsku) oryginalnych życzeń bożonarodzeniowych skierowanych do dziecka, które Boże Narodzenie spędza w szpitalu
 • Umieszczenie informacji: skąd pochodzi kratka (Irlandia, Polska Szkoła, autor kartki itp.)
 • Praca konkursowa nie może przekraczać formatu A4 i mieścić się w kopercie formatu A4
 1. Kryteria oceny:
 • samodzielność wykonania pracy
 • kreatywność
 • walory literackie
 • walory artystyczne
 • zgodność z wyznacznikami konkursu
 1. Każdy uczestnik może wykonać jedną pracę konkursową.
 2. Oceny prac, poprzez głosowanie, dokonają nauczyciele.
 3. Każda praca powinna być opatrzona danymi: imię i nazwisko, wiek autora i klasa do, której uczęszcza.
 4. Prace należy przynieść do szkoły najpóźniej 3.12.2016 roku w godzinach 10.00-18.00 do klasy pani Anety Truchan.
 5. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród (gry planszowe i książki) nastąpi 10.12.2016 roku.
 
ZACHĘCAMY DO UDZIAŁU I ŻYCZYMY POWODZENIA!!!
                                                                                                          nauczyciele


© Polska Szkoła w Killarney 2010-2022