polska szkoła w killarney

Do klasy pierwszej przyjmujemy dzieci, które w danym roku szkolnym ukończyły 7 lat. Wszystkie pozostałe przypadki są rozpatrywane indywidualnie, na podstawie dokumentów uzyskanych w innych szkołach sobotnich lub szkołach w Polsce.

Coroczna rekrutacja odbywa się od początku kwietnia do końca lipca. Aby zapisać dziecko do Polskiej Szkoły w Killarney, należy pobrać formularz zgłoszeniowy wypełnić go i odesłać drogą emailową na adres: polskaszkolawkillarney@wp.pl lub przynieść osobiście do szkoły. Każde zgłoszenie zostanie rozpatrzone, a informacja zwrotna odesłana w ciągu 7 dni roboczych.

Rodzice lub opiekunwoie zapisujący dziecko do szkoły, są zobowiązani do zapoznania się regulaminem szkoły i jej założeniami.

Serdecznie zapraszamy do Polskiej Szkoły w Killarney!copyright Polska Szkoła w Killarney 2010-2017